10. lipca 2009

Informacja EuPIA dla klienta

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 wymagane jest, aby przedmioty pierwszej potrzeby, które jako wyroby gotowe, są przeznaczone do kontaktu z żywnością lub zgodnie z przeznaczeniem mają kontakt z żywnością,
22. lipca 2009

Nowa wersja § 60 ust. 3 nr 1 d) niemieckiego Kodeksu żywności, przedmiotów pierwszej potrzeby i pasz (LFGB) odnośnie nałożenia grzywny w przypadku braku informacji publicznej o wycofaniu żywności

W niemieckim Kodeksie żywności, przedmiotów pierwszej potrzeby i pasz (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) zmieniono szereg paragrafów. Należy zapoznać się z nową wersją § 60 ust. 3 nr 1 d) niemieckiego Kodeksu żywności, przedmiotów pierwszej potrzeby i pasz (LFGB).
22. lipca 2009

Wykaz przepisów obowiązujących w Niemczech w zakresie przedmiotów mających kontakt z żywnością

Kolejnym załącznikiem, który Państwo otrzymują, jest obszerny wykaz aktualnie obowiązujących w Europie (stan z czerwca 2009) przepisów europejskich i krajowych w zakresie przedmiotów mających kontakt z żywnością (bez gwarancji).
22. lipca 2009

Zastosowanie farb drukarskich i lakierów UV na bezpośrednich (kartonowych) opakowaniach żywności

Najaktualniejszy dokument ("1_ECMA Position UV inks 07 04 2009 FV") naszej europejskiej organizacji dachowej ECMA po raz kolejny potwierdza zalecenie, że na bezpośrednich (kartonowych) opakowaniach żywności należy zrezygnować z farb drukarskich i lakierów UV wzgl. wykorzystać materiały alternatywne, które – nawet jeśli są kosztowniejsze – poddano ocenie przez niezależną osobę trzecią.
polski
<i class='icon-mail'></i>
close slider

Dane kontaktowe