Podsumowanie:

  • Do produkcji opakowań żywności zalecane są specjalne farby offsetowe o niskiej migracji i słabym zapachu własnym.
  • Wszelkie inne farby offsetowe nie są odpowiednie do produkcji opakowań żywności.
  • Można użyć standardowych farb offsetowych do produkcji opakowań pośrednich żywności, jeżeli ze względu na odpowiednią formę opakowania i stosowną procedurę produkcyjną można wykluczyć przechodzenie części składowych farby.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 wymagane jest, aby przedmioty pierwszej potrzeby, które jako wyroby gotowe, są przeznaczone do kontaktu z żywnością lub zgodnie z przeznaczeniem mają kontakt z żywnością, nie oddawały żadnych części składowych do zapakowanej żywności w ilości mogącej zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu lub wywołującej nieuzasadnione zmiany składu lub ograniczenia właściwości organoleptycznych żywności.
Oznacza to, iż producent gotowego produktu końcowego oraz zakład pakujący ponoszą prawną odpowiedzialność za to, czy opakowanie żywności nadaje się do celu zgodnego z przeznaczeniem.

1. Przedsiębiorstwa członkowskie EuPIA oferują do produkcji bezpośrednich opakowań żywności z papieru i kartonu, szyte na miarę farby o niskiej migracji i słabym zapachu własnym oraz lakiery dyspersyjne, które polecamy specjalnie do tego celu. Opracowano i wyprodukowano je zgodnie z wytycznymi EuPIA w zakresie farb drukarskich przeznaczonych do powierzchni opakowań oraz przedmiotów odwróconych od żywności, a także zgodnie z dobrą praktyką produkcji farb drukarskich przeznaczonych do powierzchni opakowań oraz przedmiotów odwróconych od żywności (GMP) EuPIA.

Zakładając, że farby i lakiery te zostaną zastosowane na odpowiednich podłożach drukowych, możliwe jest wyprodukowanie opakowań żywności o niskiej skłonności do migracji spełniających wymogi Rozporządzenia (WE) 1935/2004.

2. W przeciwieństwie do tego, standardowe farby offsetowe i lakiery utwardzane UV nie są przeznaczone do produkcji opakowań bezpośrednich żywności. Ponadto, standardowe farby drukarskie nie są opracowywane i produkowane zgodnie z wytycznymi EuPIA oraz EuPIA GMP.

Większość tych produktów zawiera substancje (np. oleje mineralne lub fotoinicjatory), których nie poddano ocenie w kontakcie z żywnością oraz które mogą przechodzić z powierzchni farby lub lakieru na żywność, czy to wskutek migracji przez podłoże drukowe, czy przez strefę lotną lub wskutek migracji przez odbijanie zadrukowanej strony zewnętrznej na stronę zwróconą do żywności w stosie lub na rolce.

3. EuPIA pragnie wyraźnie zaznaczyć, że w ramach oceny ryzyka papier, karton oraz wiele innych tworzyw sztucznych, takich jak PE lub PP nie są wystarczającą barierą dla części składowych migrujących z powierzchni farb i lakierów. Dalsze informacje zawiera instrukcja EuPIA dot. farb drukarskich do opakowań żywności.

polski
close slider

Dane kontaktowe