Kontakt i dojazd

Hammer GmbH

Herrenholz 6
23556 Lübeck (Niemcy)

Telefon: +49 451 – 87 97 10
Faks: +49 451 – 89 50 99

E-mail: hammer@hammer-luebeck.de

Kariera: karriere@hammer-luebeck.de

Polska

Hammer Sp. z o.o.

Poznańska 18
62-080 Sady

Telefon: +48 61 – 81 69 550
Faks: +48 61 – 814 72 70

E-mail: office@hammer-poznan.pl

polski
<i class='icon-mail'></i>
close slider

Dane kontaktowe