Pouczenie dotyczące tajności danych

Art. 4 RODO (GDPR) – Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia:

 1. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Przepisy karne § 42 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych

 1. Karą ograniczenia wolności do lat trzech lub karą grzywny ukarany zostanie każdy, kto świadomie i bez upoważnienia
  1. ujawnia osobom trzecim lub
  2. w inny sposób udostępnia

  dane osobowe większej liczby osób, które nie są ogólnodostępne, działając przy tym w celach zarobkowych.

 2. Karą ograniczenia wolności do lat dwóch lub karą grzywny ukarany zostanie każdy, kto
  1. bez upoważnienia przetwarza lub
  2. podając nieprawdziwe informacje wyłudza

  dane osobowe, które nie są ogólnodostępne i działa przy tym odpłatnie lub z zamiarem wzbogacenia się lub wzbogacenia osoby trzeciej lub z zamiarem zaszkodzenia innym.

 3. Działanie będzie ścigane jedynie na wniosek. Uprawnieni do złożenia wniosku są osoba dotknięta wykroczeniem, osoba odpowiedzialna, pełnomocnik rządu federalnego oraz organ nadzorczy.

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne uwagi

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności w poniższym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajdują się w Impressum tej strony internetowej.

Jak zbieramy Państwa dane?

Niektóre dane gromadzone są, gdy zostają nam przez Państwa udostępnione. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których Państwo korzystają lub kiedy uzyskali Państwo dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie mają Państwo prawa dotyczące Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w Impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, mogą zostać sporządzone analizy statystyczne służące targetowaniu behawioralnemu. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań dotyczących przeglądania stron internetowych jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie tych danych. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. Poniżej informujemy, w jaki sposób można skorzystać z tej opcji.

2. Ogólne uwagi i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i z niniejszą polityką prywatności.

Gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Hammer GmbH
Herrenholz 6
23556 Lübeck

telefon: +49 (451) 87 97 10
e-mail: hammer@hammer-luebeck.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Liczne operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wystarczająca. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych osoba poszkodowana ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych państwa federalnego, w którym znajduje się nasza firma. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody czy też w ramach realizacji umowy, a także do nakazania wręczenia ich stronie trzeciej w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego transferu danych do innej jednostki odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

W związku z obowiązującymi prawnymi postanowieniami mają Państwo prawo do nieodpłatnych informacji na temat własnych, przechowywanych przez nas danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w Impressum.

3. Pełnomocnik rządu ds. ochrony danych osobowych

Ustawowo wyznaczony pełnomocnik rządu ds. ochrony danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań i/lub wątpliwości dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych danych:

IBS data protection services and consulting GmbH
Zirkusweg 1
20359 Hamburg
Germany

telefon: +49 (40) 540 9097 80
e-Mail: dsb@ibs-data-protection.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na urządzeniach i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna, skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu sesji. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną przez Państwa usunięte. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o używaniu plików cookie, tak aby można było każdorazowo decydować o ich zezwalaniu lub odrzucaniu. Przeglądarka może również zostać skonfigurowana w taki sposób, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucała, a także automatycznie usuwała podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których chcą Państwo skorzystać (takich jak koszyk na zakupy), przechowywane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (GDPR). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. O ile przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas przeglądania stron internetowych), mowa o nich będzie osobno w niniejszej polityce prywatności.

5. Wtyczki i narzędzia

Czcionki Google Web

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony internetowej przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, której Państwo używają, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej strony internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f RODO (GDPR).

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie czcionka standardowa.

Więcej informacji o czcionkach internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq
oraz w polityce prywatności Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f RODO (GDPR).

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

polski
<i class='icon-mail'></i>
close slider

Dane kontaktowe