Zastosowanie farb drukarskich i lakierów UV na bezpośrednich (kartonowych) opakowaniach żywności

Najaktualniejszy dokument (“1_ECMA Position UV inks 07 04 2009 FV”) naszej europejskiej organizacji dachowej ECMA po raz kolejny potwierdza zalecenie, że na bezpośrednich (kartonowych) opakowaniach żywności należy zrezygnować z farb drukarskich i lakierów UV wzgl. wykorzystać materiały alternatywne, które – nawet jeśli są kosztowniejsze – poddano ocenie przez niezależną osobę trzecią. Ponadto ECMA zaleca, aby producenci artykułów markowych/rozlewnie zmierzali do tego, by dokonywać wspólnej oceny ryzyka dla każdego przedmiotu mającego kontakt z żywnością, aby ocenić potencjalne oddziaływanie wzajemne opakowania i zapakowanego produktu. Stanowisko ECMA zostało przedstawione Komisji Europejskiej (DG Sanco), Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE (CIAA), Europejskiemu Stowarzyszeniu Producentów Farb Drukarskich EuPIA oraz Packaging Ink Joint Industry Task Force. Już na początku przypadku 4MBP ECMA wskazywała na odpowiedzialność producenta surowców jako partnera w łańcuchu dostaw przedmiotów mających kontakt z żywnością i kierowała w tym zakresie pisma do EuPIA („2_Letter EuPIA 4MBP“) oraz do Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego CEPI Cartonboard („3_Letter CEPI CB 4MBP“). Od EuPIA uzyskano w międzyczasie odpowiedź („4_090312 EuPIA reply to ECMA”), chociaż stwierdzono, że wyrażone stanowisko nie jest podzielane.

Ze strony przemysłu papierniczego dostępne jest aktualnie oświadczenie Mayr-Melnhof Karton („5_MMK BenzophE”). Na odpowiedź CEPI Cartonboard należy jeszcze poczekać.

polski
close slider

Dane kontaktowe