Hammer GmbH daje przykład pod względem ochrony ekosystemu.

Hammer GmbH została we wrześniu 2010 wyróżniona certyfikatem Rady ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej (FSC®) z numerem licencji FSC® C101903. GFA Certification GmbH jako niezależna jednostka certyfikująca upewnia się, że przestrzegane są standardy gospodarki leśnej zgodne z zasadami odpowiedzialny rozwoju.

Forest Stewardship Council® (FSC®) jest działającą globalnie organizacją wspierającą odpowiedzialną gospodarkę leśną. Organizację założono w 1993, rok po Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro. Jej celem jest realizacja wymogów odpowiedzialny rozwoju gospodarki leśnej uchwalonych w Rio. Do FSC® mającej siedzibę w Oaxace, Meksyku, należą narodowe grupy robocze w 43 krajach. FSC wspierana jest przez liczne organizacje ekologiczne.

Celem Standardów FSC® jest zagwarantowanie pozbawionego luk śledzenia całego łańcucha produktu od gospodarki leśnej aż po etap przetwarzania i handlu za pomocą certyfikacji FSC® i oznaczania produktów FSC® jednoznacznym logo. Wyłącznie firmy posiadające certyfikat FSC® mogą oznaczać towary za pomocą logo i wprowadzać takowe do obrotu.

Certyfikat FSC® zakłada przestrzeganie wiążących zasad społecznych, ekonomicznych i ekologicznych dla gospodarki leśnej zgodnej z zasadami odpowiedzialny rozwoju. Obejmuje to między innymi przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań służących utrzymaniu lasów, respektowanie praw użytkowania, praw pracowniczych oraz praw rodzimej ludności, a także efektywne wykorzystywanie produktów leśnych z dbałością o zasoby.

HAMMER GmbH potwierdza certyfikatem FSC® swoje zainteresowanie produktami chroniącymi środowisko oraz ochroną ekosystemu w zgodzie z zasadami odpowiedzialny rozwoju.

polski
close slider

Dane kontaktowe