Oleje mineralne z kartonu recyklingowego w opakowaniach żywności

Oleje mineralne z opakowań żywności

Niemieccy producenci składanych pudełek co roku wytwarzają ok. 500 000 t składanych pudełek wykorzystywanych do pakowania żywności. Większość pudełek składa się z kartonu z włókien recyklingowych, do którego pozyskiwane są surowce z makulatury (gazety, czasopisma i zużyte opakowania z kartonu i tektury falistej).

Firma Hammer GmbH podczas produkcji pudełek składanych przetwarza recyklingowy karton zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi (łącznie z zaleceniem BfR XXXVI) odpowiadającymi najnowszemu stanowi techniki i aktualnej wiedzy naukowej.

Surowce papier/karton/tektura wykorzystywane do opakowań i przedmiotów mających kontakt z żywnością są zgodne z Zaleceniem XXXVI „Papiery, kartony i tektury przeznaczone do kontaktu z żywnością” w aktualnie obowiązującej wersji wydanej przez Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka (BfR). (Zalecenie XXXVI obowiązuje dla papierów, kartonów i tektur mających kontakt z żywnością.) Zalecane ilości maksymalne surowców papierowych, środków pomocniczych i substancji uszlachetniających papier bazują na ocenie ryzyka Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR), który podczas opracowywania zalecenia korzysta z porad swojej komisji specjalistów.
W urzędach, nauce i przemyśle panuje opinia, że unikatowe Zalecenie XXXVI Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR), podkreślane także w wielu innych państwach członkowskich UE, będzie tak długo uznawane za cel spełnienia ogólnych wymogów Rozporządzenia (WE) 1935/2004, aż Komisja UE wprowadzi w życie poszczególne środki dla papieru, kartonu i tektury.

Dla każdego zlecenia produkcji przedmiotów mających kontakt z żywnością Hammer GmbH upewnia się, by do pudełek składanych wykorzystywać wyłącznie karton, dla którego istnieje potwierdzenie od producenta kartonu zgodne z zaleceniem XXXVI Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR).

Najnowsze badania żywności pakowanej do kartonów przeprowadzane przez Kantonowe Laboratorium w Zurychu wykazały ślady olejów mineralnych wynikających z wykorzystania recyklingowych włókien papierowych podczas produkcji kartonu. Oleje te znajdują się w farbach drukarskich do gazet i przechodzą przez obieg makulatury do produkcji kartonu bazującego na tworzywach recyklingowych i wykorzystywanego w składanych pudełkach.

Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Polityki Żywnościowej i Ochrony Konsumentów Niemiec (BMELV) podjęło ten temat i zaprosiło zainteresowane związki przemysłowe na rozmowę dnia 24 lutego 2010. Omawiano tam konkretne kroki urzędów i przemysłu wynikające z badań.

Nasza firma jest za pośrednictwem Związku Producentów Pudełek Składanych (FFI) i Związku Gospodarczego ds. Przetwarzania Papieru (WPV) w ścisłym kontakcie z producentami kartonu, farb drukarskich, wydawnictwami i przemysłem pakującym, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie problemu. Wszyscy zainteresowani ponoszą odpowiedzialność za to, by produkty nie były szkodliwe dla zdrowia oraz za zagwarantowanie gospodarki obiegowej papieru, kartonu i tektury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Aktualne nie posiadamy informacji o istnieniu konkretnego zagrożenia dla konsumentów.

polski
close slider

Dane kontaktowe