Nowa wersja § 60 ust. 3 nr 1 d) niemieckiego Kodeksu żywności, przedmiotów pierwszej potrzeby i pasz (LFGB) odnośnie nałożenia grzywny w przypadku braku informacji publicznej o wycofaniu żywności

W niemieckim Kodeksie żywności, przedmiotów pierwszej potrzeby i pasz (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) zmieniono szereg paragrafów. Należy zapoznać się z nową wersją § 60 ust. 3 nr 1 d) niemieckiego Kodeksu żywności, przedmiotów pierwszej potrzeby i pasz (LFGB).

Zgodnie z nią klient producenta składanego pudełka, producent żywności, zobowiązany jest do zapłaty grzywny również wtedy, gdy podczas wycofywania z rynku produktów, które już mogły dotrzeć do konsumenta, zaniedba on skuteczne i dokładne poinformowanie konsumenta o przyczynie wycofania. W ten sposób ma zostać ułatwione wykonywanie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 (dla wprowadzających do obrotu żywność), zgodnie z którym nie jest już możliwe wycofanie z rynku po cichu produktów, które nie są bezpieczne i już mogły dotrzeć do konsumenta. W sytuacji, gdy za przyczynę wycofania żywności odpowiada producent opakowania, przy odpowiednim kształcie umownej klauzuli o odpowiedzialności mogłoby się okazać, że w przypadku nałożenia grzywny producent żywności odwoła się do swojego dostawcy opakowania.

polski
close slider

Dane kontaktowe